Vitsch Electronics
Vragen staat vrij

Menu
Dinsdag, 21 Maart 2023 

Vitsch Electronics

Electronic engineering and embedded software development

Project: Breaktank controller

Voor een vaste klant van Vitsch Electronics is een nieuw type aansturing voor een Breaktank ontwikkeld dat de scheiding verzorgt tussen het waterleidingnet en het interne leidingnet van een installatie. Als voorbeeld is het bijvullen van vers water in een zwembad te noemen.Het waterniveau van het bad wordt gemeten met een niveauschakelaar in bijv. de bufferkelder, skimmer of niveauleiding. Bij een te laag niveau zal de pomp gestart worden en zal er vers water toegevoegd worden. De constructie van de Breaktank is zodanig dat er nooit zwembadwater terug het leidingnet kan stromen (verplicht volgens de geldende normen).

Vitsch Electronics heeft een universele breaktank aansturing ontwikkeld waarin alle parameters voor diverse waterniveaus in de breaktank kunnen worden ingesteld d.m.v. een bedieningsinterface. Daarnaast kunnen alarmen worden afgegeven indien het niveau in de breaktank onder, of juist boven een ingesteld niveau uitkomt.

Om in de toekomst extra functionaliteit te kunnen toevoegen aan de breaktank, is een extra interface opgenomen, waarmee de breaktank b.v. aangesloten kan wordne op een remote-logging systeem.

Meer informatie over de breaktank aansturing, of andere specifieke aansturingen? Neem vrijblijvend contact met ons op!