Vitsch Electronics
Vragen staat vrij

Menu
Dinsdag, 21 Maart 2023 

Vitsch Electronics

Electronic engineering and embedded software development

Vitsch Electronics > Projecten > Bridge sorter

Project: Bridge speelkaarten-sorteermachine


De opdracht
Door onze opdrachtgever is de vraag gesteld of Vitsch Electronics een besturingsprint kon ontwerpen die een speelkaarten-sorteermachine bestuurt. De besturing bestaat uit een besturingsprint en een sensorprint. De besturingsprint bedient vier solenoids (kleppen) die de kaarten naar het juiste bakje begeleiden. Tevens leest de besturingsprint de lichtsluizen uit om te bepalen waar een kaart zich in de machine bevindt. Tot slot bestuurt het een tweetal motoren: de injectiemotor die de kaarten injecteert en de transportmotor, die de kaarten door het apparaat heenvoert.

Sensorprint
De tweede print die is ontworpen is de sensorprint. Hierop zijn een acht-tal infrarood sensoren geplaatst die een bakje waarin de kaarten worden gesorteerd kan uitlezen. Aan de hand van het nummer (binair) dat wordt uitgelezen kan de computer die aangesloten is op de besturingsprint bepalen welke sortering in het bakje gelegd dient te worden.

USB-hub
Op de besturingsprint is een speciale USB-hub ontworpen die de communicatie met de processor en de vision-camera regelt.

U moet Adobe Flash installeren om deze inhoud weer te geven.

Software
De besturingsprint wordt via de ingebouwde USB-hub aangesloten op de PC. Hierop is de software geïnstalleerd om het apparaat te bedienen. Vitsch Electronics heeft zich binnen de software grotendeels bezig gehouden met het ontwikkelen van het herkennings-algoritme verschillende typen kaarten. Met een simpele USB camera wordt de kaart herkend en kan een complete stok kaarten in zeven seconden worden gesorteerd in elke willekeurige sortering. Tevens is het algoritme zo ontwikkeld dat nieuw type kaarten simpel kunnen worden toevoegd in de software zodat in praktijk elk merk speelkaart kan worden gesorteerd.

Bent u geïnteresseerd in de techniek achter de kaarten-sorteermachine, of bent u op zoek naar een sorteermachine met visioning? Neem vrijblijvend contact met ons op.