PCB pattern

Testen, inspecteren en certificeren van bedrade en draadloze producten

Certificering van elektronica is van cruciaal belang bij de ontwikkeling van producten om de veiligheid en betrouwbaarheid ervan te waarborgen. Elektronische apparatuur wordt vaak gebruikt in kritieke toepassingen en kan een risico vormen voor de gebruiker als deze niet voldoet aan specifieke veiligheids- en prestatienormen.

Normen en richtlijnen meenemen vanaf ontwerp

Bij Vitsch Electronics houden we vanaf het eerste ontwerp rekening met de certificeringsnormen en -richtlijnen. We analyseren, testen en evalueren het product nauwkeurig tijdens het certificeringsproces, om te controleren of het voldoet aan de specifieke normen en richtlijnen. Enkele van de veelgebruikte normen en richtlijnen zijn:

  • de Europese CE-markering
  • de Amerikaanse UL-certificering
  • de IEC-standaarden, waaronder de IEC 60950-1-norm voor informatie-technologieapparatuur en de IEC 62368-1-norm voor audio- en videoapparatuur.

Deze normen specificeren de veiligheidseisen voor de apparatuur en hebben betrekking op aspecten zoals isolatie, temperatuur, veilige afstand tussen onderdelen en andere veiligheidsvoorzieningen.

Certificering met notified bodies

Ons certificeringsproces begint met een grondige beoordeling van het productontwerp en de specificaties. Hierbij kijken we naar de gebruikte materialen, de elektronische componenten, de productieprocessen en de beoogde toepassingen. Vervolgens voeren we tests uit op het product om te bepalen of het voldoet aan de vereiste normen. Deze tests worden meestal uitgevoerd door een notified body, aangezien dit onafhankelijke instanties zijn die gespecialiseerd en geaccrediteerd zijn in het uitvoeren van tests en het afgeven van certificaten. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de certificering en zorgt ervoor dat het product veilig is in gebruik.

Certificering met conformiteitscertificaat

Wanneer alle tests met succes zijn afgerond, wordt het product gecertificeerd en ontvangt u een certificaat van conformiteit. Dit certificaat biedt bedrijven de zekerheid dat het product voldoet aan de vereiste normen en veilig is in gebruik.

Bij Vitsch Electronics werken we samen met externe notified bodies om ervoor te zorgen dat onze producten voldoen aan de vereiste normen en richtlijnen. Onze uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en certificeren van elektronica voor verschillende toepassingen stelt ons in staat om u te helpen bij het verkrijgen van de vereiste certificeringen voor uw producten. Op deze manier kunt u deze veilig op de markt brengen en uw klanten gemoedsrust bieden.

Contact

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen bij het certificeren van uw producten.