PCB pattern

De juiste keuzes worden gemaakt bij de bron!

Een sustainable lifecycle is belangrijk bij elektronica ontwikkeling en productie. Zo houden we namelijk rekening met de impact van de productie op het milieu en de maatschappij. Zonder het toepassen van duurzame praktijken leidt elektronica productie tot afval, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Dan vormt het een gevaar voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier.

Door te starten bij de bron, het ontwerp, minimaliseren we de impact van elektronica productie op het milieu en de maatschappij. Dit bereiken we door het gebruik van duurzame materialen, energiezuinige ontwerpen en het werken met componenten en materialen die voldoen aan algemene standaarden in de industrie.

Sustainable lifecycle Naar een duurzame toekomst

Bij Vitsch Electronics streven we naar duurzame praktijken in alle fasen van onze elektronica productie en werken we samen met onze klanten om duurzame oplossingen te vinden voor hun producten. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid als elektronica ontwikkelaar en producent en zetten ons in voor een duurzame toekomst voor onze klanten, medewerkers en de wereld om ons heen.